FAIR SPILDEVAND

For miljøet og mennesker

Fair spildevand er en forening bla bla bla, læs mere om vores vedtægter her.

Trin 1

Har du modtaget brev fra din kommune vedr. dine spildevandsforhold

Trin 2

Hvilken af nedestående breve har du modtaget

Trin 3

Hvis du er blevet uretfærdigt behandlet og gerne vil have din sag for retten, har du ret til en beskikket advokat, hvor staten betaler en del af sagens omkostninger. Du skal i dette tilfælde ikke betale dagbøder, før sagen har været for retten og blevet afgjort. Det er normal praksis,at man først kan blive straffet med dagbøder efter rettens afgørelse.

Trin 3

Forud for at du blev politianmeldt vil du have modtaget et påbud. Hvis du ikke gjorde indsigelse, da du modtog påbuddet, er det meget vigtigt, at du gør det nu. Du står meget stærkere i en efterforskning og senere retslig, hvis du har gjort myndighederne opmærksom på, at du er blevet uretfærdigt behandlet. Du kan få hjælp til at lave indsigelsen ved at benytte skabelonen ”skriv indsigelse til kommunen

Trin 3

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad kommunen skriver. Hvis ikke du er enig eller ikke forstår, hvad kommunen skriver, er det vigtigt, at du skriver til dem og spørger, hvad de mener. Det er også vigtigt, at du forstår, hvad dine rettigheder er. Dette SKAL Kommunen svare på.

Trin 3

Har du gjort indsigelse inden for svarfrist på de modtagne breve

Trin 4

Du kan altid lave en indsigelse til Kommunen. også selv om at fristen for indsigelse er overskredet. Hvis du ikke er klar over hvad Kommunen mener du forurener. skal du spørge dem om det. Spørg F.eks. hvilket vandløb det drejer sig om?. Hvorfor de mener. at netop din ejendom bidrager til. at det målsatte vandløb ikke opnår ”god Økologisk tilstand” og spørg ind til hvordan de har foretaget en konkret vurdering! Du kan få hjælp til at lave indsigelsen ved at benytte skabelonen ”skriv indsigelse til kommunen”.

Trin 4

Har kommune foretaget undersøgelser af dine afløsforhold?

Trin 6

Du kan få hjælp til at lave indsigelsen ved at benytte skabelonen ”skriv indsigelse til kommunen”

Trin 6

Kommunen har pligt til at foretage en konkret vurdering af dit afløbsforhold. Det står i loven. Det er ikke nok bevis for kommunen, hvis der står i BBR, at man udleder til et defineret vandområde. En konkret vurdering betyder, at der skal være fysisk tilstedeværelse af en myndighedsperson, der kan bevise, at dit spildevand løber direkte eller indirekte til vandløb sø eller fjord der er omfattet af vandplanerne. Hvis ikke kommunen kan bevises, at dit spildevand påvirker vandmiljøet, skal påbud eller varsel fjernes

Trin 6

Hvis kommunen har været på uvarslet besøg på din matrikel uden dit vidne for at lave en konkret vurdering, der påviser, at du udleder spildevand til et F.eks. målfast vandløb, skal du bede om et nyt besøg, hvor du eller en bisidder også er til stede. En konkret vurdering skal foretages korrekt, og der kan være mange misforståelser, som kan undgås, hvis kommunen har sammenarbejde med grundejeren.

Trin 6

Det er vigtigt, at grundejeren og kommunen sammen ser på spildevandets vej. Hvis i ikke er enige, skal det skrives ned, og kommunens sagsbehandler skal skrive det ind i sagen. Det er meget vigtigt, hvis det skal behandles retslig senere.

Trin 6

Hvis i ikke er enige med kommunen i, hvor spildevandet løber hen, kan der foretage en sporstofanalyse. En sporstofanalyse går ud på, at man hælder et kraftigt farvestof ned i husstandens septiktank sammen med 5 tons vand. Sporstoffet skulle så (hvis kommunen har ret) farve det nedenstrøms omhandlende vandløb med den kraftige farve. Det er dog ikke alle Kommuner der yder den service. Kommunen har dog pligt til at komme med beviser på at man forurener.

Du kan få fordele ved medlemskab!

Juridisk sparring

Få hjælp af en af vores jurister til at føre din sag

Sagsarkiv

Vi har et sagsarkiv med sager der ligner din

Økonomi

Vi kan ofte hjælpe med dine sagsomkostninger

Fællesksab

vi opfordre dig dele dine kompetanceområder

Bliv medlem

Meld dig ind