FAIR SPILDEVAND

For miljøet og mennesker

Bør jeg blive medlem af Fair spildevand?

Trin 1

Har du modtaget brev fra din kommune vedr. dine spildevandsforhold

Trin 2

Hvilken af nedestående breve har du modtaget

Trin 3

Har du gjort indsigelse inden for svarfrist på de modtagne breve

Trin 4

Har kommune foretaget en sporstofanalyse ad dine afløsforhold?

Trin 5

Viste analysen der var afløb til nærmeste målsatte vandløb?

Du kan få fordele ved medlemskab!

Juridisk sparring

Få hjælp af en af vores jurister til at føre din sag

Sagsarkiv

Vi har et sagsarkiv med sager der ligner din

Økonomi

Vi kan ofte hjælpe med dine sagsomkostninger

Fællesksab

vi opfordre dig dele dine kompetanceområder

Bliv medlem

Meld dig ind

Desværre

Det ser ikke ud til du kan opnå medlemsfordele!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.